Friskliv og meistring
friskliv-mestring-nyhetsingress.jpg
(06.11.2017)

Jondal Kommune har ein integrert modell for friskliv, læring og meistringstilbod. Det vil seia at det er ulike tenester i kommunen som arrangerer tilboda.

Kontaktperson for friskliv, læring og meistring er Maren Espedal Miille. For spørsmål eller henvendingar kan de ta kontakt med ho på telefon 53675388.

Innbyggjarar i Jondal kommune har mogelegheit til å nytte Frisklivsentralen Odda/Ullensvang. Her kan ein få hjelp til å endre helseåtferd t.d. røykeslutt, kosthald eller fysisk aktivitet. Sjå nettsida til Frisklivssentralen for utfyllande informasjon.

Aktivitetar i kommunen:

Stad Aktivitet Dag Klokka Arrangør

 Jondal skule

FRISKTRIM Måndag 14-15 Fysioterapitenesta

 Herand kulturhus

FRISKTRIM Torsdag 11-12 Fysioterapitenesta

 Helsestasjonen

Barselgruppe     Helsestasjonen

Kafè Bokkotunet,

Odda

Kurs for pårørande til

personar med

demenssjukdom

Torsdag

18.10.

25.10. 

01.11.

08.11

16:30-19:30

LM-nettverket