Bufellesskapet Vik

Bufellesskap 2 - Klikk for stort bilete

Bufellesskapet er eit tilrettelagt, døgnbasert  butilbod innan psykiatri og har plass til 6 bebuarar. 

 

Bufellesskapet Vik ligg på Hagamyra, med god utsikt over Jondalsbygda.
Jondal kommune sel tenester til andre kommunar, for denne pasientgruppa .

Den viktigaste oppgåva vår er å skape ein trygg og god heim. Kvar og ein av bebuarane kan få moglegheit for utvikling og vekst utifrå sine føresetnader.
Funksjonsnivå og alder er varierande og ein legg vinn på at kvar og ein skal få bistand utifrå eigne ynskjer og det dei har trong for.