Jondal skule

skulebok-ill.jpg - Klikk for stort bilete

Jondal skule er einaste grunnskule i Jondal kommune. Skulen er ein kombinert barne- og ungdomsskule med 119 elevar og ligg i kommunesenteret Jondal.

Jondal skule har tilbod om SFO (skulefritidsordning).
Du finn skuleruta for 2016-2017 her (PDF, 103 kB) og på skulen sine heimesider.
Du finn skuleruta for 2017-2018 her (PDF, 208 kB) og på skulen sine heimesider.
Du finn felles barnehage- og skulerute for 2018-2019 her (DOC, 47 kB) og på skulen sine heimesider.

Skulen si heimeside:

Jondal skule

Skulen har gymnastikksal, symjehall, kunstgrasbane, ballbinge og bibliotek. I nærområdet ligg Jondal barnehage og Jondal kulturskule, flotte tur- og naturområde.

 

 

skulen_oversikt.jpg - Klikk for stort bilete

Publisert av Ann Kristin Eide. Ansvarleg Olaug Værland. Sist endra 08.08.2018