Jondal Barnehage

I sandkassen - Klikk for stort bilete
Jondal barnehage er ein barnehage med fire avdelingar, og ligg ca 5 min. i gangavstand frå Jondal sentrum. Vi ligg fint til, med ein frukthage på ca 4 mål som leikeplass. 

Barnehagebygget som vart opna i november 1995, er romsleg og funksjonelt. Barnehagen tar i mot barn frå 1-6 år.

Barnehagen ute - Klikk for stort bilete Næraste naboar er Jondal skule og Jondal kulturskule. Vi har kort avstand til turområde i skog og mark, og berre eit par minutt å gå til fjæra. Vi brukar flittig nærområdet på fast turdag kvar veke.

Søknadsfrist for nytt barnehageår er 15. mars.Vi legg vekt på å i møtekoma dei som søkjer om plass i barnehagen.

Vi ønskjer å laga gode kvardagar for små og store i barnehagen og la dei daglege aktivitetane få nok tid og rom, og gjera kvaliteten på samspelet personar i mellom best mogeleg.

 

Jondal barnehage si heimeside:
 

Jondal barnehage

Link Artiklar
Publisert av Ann Kristin Eide. Ansvarleg Unni Berle Vilkensen. Sist endra 30.11.2017

Kontakt

Laila Stødle
Styrar i barnehagen
Telefon: 53 66 95 90