Kontrollutvalet 2015 - 2019

Publisert av Ragnvald Joakimsen. Sist endra 22.10.2015

Kontrollutvalet er vald i medhald av §77 i kommunelova og har 3 medlemer. Utvalet skal på vegne av kommunestyret føre løpande tilsyn med den kommunale forvaltninga.

Kontrollutvalet 2015 - 2019
Kontrollutvalet 2015 - 2019
NamnEpost 
Egil Hamarslandwaves@ift.noleiar
Bjørg Hope Galtungbjorg.galtung@kvamnet.nonestleiar
Knut Flatebøknuflate@online.nomedlem
Sverre Leo Handegardsverre.leo.handegard@kvamnet.no1. varamedlem
Liv Sollesnes2. varamedlem
Oddmund Moen3. varamedlem
Møteplan kontrollutvalet
Møteplan kontrollutvalet
Møtedatoar 2018 
12.01.2018
02.03.2018
27.04.2018
07.09.2018