Ordføraren

Ordførar i Jondal er for inneverande periode Jon Larsgard (Sp), varaordførar er Reidun Haugen Dalseth (Krf).

Ordføraren leier kommunestyret med 17 representantar og formannskapet med 7 representantar.

Ordførar

Varaordførar