Tenestetorget

For å finne direktetelefonnummer og epost til einingane eller personar kan du klikke her.

Opningstid i tenestetorget og sentralbord er måndag - fredag: 10.00 - 13.30. 
T
elefonnummer 53 66 95 00 - Epost postmottak@jondal.kommune.no.

Tenestetorget ligg i fyrste høgda i kommunehuset. Kommunehuset er til vanleg ope frå kl. 08.00 - 15.30, og du kan gjera avtale med tilsette utanom tenestetorget si opningstid.

Kva kan dei tilsette på tenestetorget hjelpa deg med?

  • Ta imot brev og søknadar til kommunen
  • Visa til rett avdeling og sakshandsamar
  • Rettleiing med å finne naudsynte skjema
  • Bestilling av møterom for kommunestyresalen eller matrommet
  • Kopiering, skanning og laminering av dokument. Prisliste for dette finner du i årets gebyrhefte her.