Stabs- og støttefunksjonar
Stabs- og støttefunksjonar
EiningInformasjon
RådmannRådmann er leiar av staben og overordna leiar av heile kommunen på administrativt nivå.
Assisterande rådmannAssisterande rådmann har kontor i 2. høgda i kommunehuset.
ØkonomikontoretØkonomikontoret ligg i 2. høgda i Kommunehuset. Dagleg leiar er økonomisjefen.
RådgjevararRådgjevarane har kontor i 2. høgda i Kommunehuset.
IT-konsulentIT-konsulenten har kontor i 2. høgda i Kommunehuset.
Tenestetorg / NAVTenestetorget og NAV ligg i 1. høgda i Kommunehuset.