Økonomikontoret

Økonomikontoret ligg i andre høgda i kommunehuset i Jondal.

 

Økonomisjef: Svein Viktor Ellingbø
Konsulent (løn): Morten Aasbø
Konsulent (fak​​tura): Cato Underhaug

Det kommunale skatteoppkrevjaransvaret i medhald av skattebetalingslova § 48, pkt. 1 er lagt til Ullensvang herad i Kinsarvik.

Ullensvang herad sentralbord tlf. 53 67 15 00.
Epost: skatt@ullensvang.herad.no

Direktenummer:
Skatteoppkrevjar Monika Børsheim  53 67 15 86.
Sakshandsamar Marta Lirhus 53 67 15 83.