Administrativ organisering
Administrativ organisering
OrganisasjonskartOversikt over kommunale einingarLes meir
RådmannsstabLeiing, administrasjon, økonomi, personal og informasjon. Merkantil avdeling ligg til rådmannen. Leiar er rådmannern. Biblioteket er organisatorisk plassert her, men biblioteket er fysisk plassert på Jondal skule.Les meir
Helse og omsorgHelse og omsorg omfattar sjukeheim, heimebasert omsorg, helsetenesta og bufellesskapet Vik. Dagleg leiar er helse- og omsorgsleiar.Les meir
Teknisk, næring og kulturTeknisk forvaltning, bygg og anlegg, areal og miljø, landbruk, kultur og NAV høyrer til eininga. Dagleg leiar er teknisk sjef.Les meir
Jondal barnehageJondal barnehage ligg i Vik. Dagleg leiar er barnehagestyrar.Les meir
Jondal skuleJondal skule ligg i Vik og er ein kombinert barne - og ungdomsskule. Dagleg leiar er rektor.Les meir
KulturskuleKulturskulen ligg i Vik mellom skule og barnehage. Dagleg leiar er kulturskulerektor.Les meir