Søknadsskjema blir lukka

Informasjon - Klikk for stort bilete

 

 

Frå og med 13.12.2019 er det ikkje lenger mogleg å søkje på tenester ved hjelp av elektroniske skjema på kommunen si heimeside.

Det vil frå 13.12.2019 ikkje vere mogleg å sende inn elektroniske søknader frå Jondal kommune si heimeside. Det same er tilfelle med Odda kommune og Ullensvang herad sine sider. 
 

Om ikkje lenge vil det bli ein søknadsportal tilgjengeleg på nye Ullensvang kommune si heimeside.

Publisert av Ragnvald Joakimsen. Sist endra 13.12.2019