Forlenga sakshandsamingstid og manglande postliste på nett for kommunen i oppstarten av januar

Kommunesamanslåinga fører til ei rekke endringar i kommunen sine fag- og arkivsystem. Mellom anna vil me ikkje ha anledning til å kunne føre post i ein periode. Samstundes vil matrikkelen (sentralt eigedoms-, adresse- og byggregister) vil vere stengt for samanslåingskommunane.

 Les meir på Ullensvang kommune si heimeside herFraktal

 

.

Publisert av Ragnvald Joakimsen. Sist endra 24.12.2019