god-jul.jpg
(20.12.2019)

 

Året 2019 er på mange måtar historisk. I juni opplevde vi ein historisk festdag då kongeparet vitja kommunen på offisielt besøk for første gong. Det trur eg vart ei positiv oppleving som alle som deltok vil hugsa. Det er og hyggeleg å merka seg at investeringane som skjer i kommunen truleg aldri har vore større, anten dei skjer i privat eller offentleg regi. Og til sist det historiske ved at Jondal opphøyrer som eigen kommune frå nyttår etter 174 år på eigne bein. 

ill snøskred grad 4.png
(18.12.2019)

Nivå: 4 - stor snøskredfare

Kraftig vindauke vil føra til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløysast både naturleg og av skiløpar. Unngå alt skredterreng.

Les meir: https://www.varsom.no/snoskredvarsling/varsel/Hardanger/